Arrangementer FILM I BIOGRAFEN

Husets drivkraft

Uden de frivillige var der ikke noget kulturhus, så enkelt kan det siges.

Lige fra starten har Kulturhuset været båret af frivilligheden og i dag arbejder ca. 200 mennesker ulønnet for at holde huset fyldt med aktiviteter og dermed holde lyset tændt i byens kulturelle fyrtårn. Frivillige bidrager med engagement og en mangfoldighed af ideer til et Kulturhus med et stort og bredt spænd af spændende aktiviteter. Frivillige er som ambassadører for Kulturhuset med til at skabe fortsat opmærksomhed for og opbakning bag Kulturhuset og dets aktiviteter.

Med så mange aktive frivillige betyder det, at antallet af ansatte kan holdes på et minimum. I den daglige drift er de frivilliges indsats suppleret med i alt 2½ ansatte og tilkøb af særlige funktioner.

De frivillige er organiseret i følgende grupper:

Arrangementsgruppen står for planlægning, booking og gennemførelse af Kulturhusets egne arrangementer. Gruppen lægger vægt på alsidighed og stræber efter at levere en bred vifte af kulturelle tilbud med både populære navne og smallere arrangementer.

Biografgruppen er husets største med i alt ca. 120 frivillige, der ved fælles hjælp sørger for at vise film, sælge billetter, rydde op efter forestillingerne og alle de andre praktiske ting, der skal til for at holde en biograf som vores kørende året rundt. Biografgruppen har undergrupper der forestår booking og events samt en tovholdergruppe, der koordinerer de mange aktiviteter, som biografdriften omfatter.

Børnekulturgruppen sørger for arrangementer for og med børn, såvel de lidt større børn som de helt små. Gruppen laver alt muligt fra musik og sang til teater, dans og trylleshow. Gruppen er altid glade for nye skøre og kreative idéer til arrangementer, som henvender sig til børn i Skanderborg. 

Driftsgruppen udgør fundamentet for, at Kulturhuset Skanderborg hvert år kan afholde omkring 200 vidt forskellige arrangementer. Gruppen sørger for omstillinger af Store Sal og vedligeholdelses- og driftsmæssige opgaver. Medlemmerne kan du også møde ved arrangementerne, hvor de hjælper med billettering, assistance til kunstnerne og diverse forefaldende opgaver. Gruppens medlemmer er desuden uddannede i hjertestarteren, så besøgende i Kulturhuset kan altid føle sig i trygge hænder.

Eventgruppen består af kreative mennesker, der arbejder på at give arrangementerne "det lille ekstra". Her udtænker man events, der kan supplere film og arrangementer, give gæsterne sjove oplevelser og skabe større synlighed. 

Jazzgruppen
 sørger for 6-8 jazzede arrangementer i Kulturhuset om året. Der er fast frokostjazz i januar, februar, marts samt september, oktober, november - sædvanligvis den sidste lørdag i måneden. Frokostjazz er med fri entré og med mulighed for at nyde en lækker frokostplatte fra Kafé K under koncerten. 

Markedsgruppen sørger for at vi hvert år kan afholde flotte arrangementer som adventsmarkedet, kunsthåndværkermarkedet og tøjmarkeder, hvor hele huset tages i brug og der kan købes spændende ting.

Sponsorgruppen sørger for kontakten til Kulturhusets mange sponsorer, både i forbindelse med sponsorbilletter og ved forlængelse af sponsorater. Heldigvis er sponsorgruppen også optaget af at lave nye aftaler og nytegninger af sponsorater.

Sportsgruppen er husets nyeste gruppe og står, som navnet indikerer, for sportsarrangementer. Det er både live-streaming af spændende fodboldkampe, cykling mm. og foredrag med interessante personer fra sportens verden.

Udstillingsgruppen arrangerer 10-12 årlige udstillinger i Nedre og Øvre Foyer. Udstillerne er både ukendte og kendte danske kunstnere samt enkelte internationale kunstnere. Udstillingsgruppen indkøber også selv udvalgte kunstværker fra de løbende udstillinger og hvert andet år afholdes der auktion over den indkøbte kunst.

Ungegruppen består af unge fra henholdsvis gymnasiet og handelsgymnasiet. Gruppen arrangerer først og fremmest Ung Aften for kommunens 6., 7. og 8. klasser, men laver også andre arrangementer til unge i alderen 13-25 år. De unge i gruppen har fingeren på pulsen og deltager også i udvalg på deres skoler, er frivillige på Walthers mv.

Årstidsgruppen
 laver tre faste arrangementer i og omkring Kulturhuset om året: Fastelavnsfest på torvet udenfor Kulturhuset, Sankt Hans festen i Byparken og juletræsfesten i Kulturhusets Nedre Foyer.


Udover husets egne frivilliggrupper, så er Østjysk Kulturforsyning og Skanderborg Teaterforsyning også tæt knyttet til huset og sørger for en stor del af arrangementerne. Læs mere på www.kulturforsyning.dk


undefined   undefined